קטע:רש"י על משלי ו א

"בני אם ערבת" - ערבות ממון כמשמעו פירשו רבותינו