קטע:רש"י על משלי ה כב

"עוונותיו ילכדנו" - כמו ילכדוהו

"ובחבלי תטאתו יתמך" - יתלה שהתלוי נתמך בחבל שהוא תלוי בה