קטע:רש"י על משלי ה כא

"כי נוכח עיני ה' דרכי איש וגו' מפלס" - שוקל דרכיו ויודע כמה עונות וכמה זכיות בידו