קטע:רש"י על משלי ה יד

"כמעט הייתי בכל רע" - כפשע ביני ובין גיהנם (כלומר בשביל דבר מועט הייתי עכשיו בכל רע שלא שמעתי לקול מורי שאלו שמעתי להם לא יארע בי כך מרבי יוסף קר"א)