קטע:רש"י על משלי ה טז

"יפוצו מעינותיך חוצה" - סוף שתקנה תלמידים ותורה הוראות ברבים ויצא לך שם

"ברחובות" - עיר תפוצינה פלגי מימיך