פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ה ה

"רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו" - ל' קורבה