קטע:רש"י על משלי ה ג

"כי נופת תטופנה" - לשון מתוק

"שפתי זרה" - אפיקורסות

"וחלק משמן חכה" - לשון חך