קטע:רש"י על משלי ד כו

"פלס מעגל רגלך" - שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואז כל דרכיך יכונו