קטע:רש"י על משלי ד כה

"עיניך לנוכח יביטו" - יסתכלו אל האמת ואל היושר

"יישירו נגדך" - יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך