קטע:רש"י על משלי ד כג

"מכל משמר" - מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו) בין עבירה קלה בין עבירה חמורה

"כי ממנו תוצאות חיים" - כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו כך דרש ר' תנחומא