קטע:רש"י על משלי ד יט

"דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו" - פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו