קטע:רש"י על משלי ד יג

"החזק במוסר אל תרף" - אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כא) וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד)