קטע:רש"י על משלי ד טו

"פרעהו" - בטלהו.

"שטה מעליו" - סור.