קטע:רש"י על משלי ד ח

"סלסלה" - חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיהו ו) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו