פתיחת התפריט הראשי

"ויורני" - על כך ויוכיחני

"ויאמר לי יתמך דברי לבך" - ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א) ד"א כי בן הייתי לאבי הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב וגו' (שמואל ב ז)

"רך ויחיד לפני אמי" - לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי