קטע:רש"י על משלי ג לה

"כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון" - לעצמו מפריש קלון לחלקו