פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ג לד

"אם ללצים" - אדם נמשך אחריהם לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם

"ולענוים יתן חן" - אם לענוים יתחבר סוף שיתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות