קטע:רש"י על משלי ג לב

"כי תועבת ה' נלוז" - מעוות בדרכיו

"ואת ישרים סודו" - ועם ישרים סודו