פתיחת התפריט הראשי

"אל תריב עם אדם" - להתלונן עליו

"אם לא גמלך רעה" - שעבר על המצוה הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט) ומי שהוא רשע רשאי אתה לשונאו