קטע:רש"י על משלי ג כו

"כי ה' יהיה בכסלך" - במבטחך ד"א בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי בירושלמי