רש"י על משלי ג כג

"לא תגוף" - לשון כשלון אצופי"ר בלע"ז וכן פן תגוף באבן (תהלים צא) וכן בטרם יתנגפו רגליכם (ירמיהו יב) וכן ונגפו אשה הרה (שמות כא)