קטע:רש"י על משלי ג כא

"אל ילוזו מעיניך" - אל יתעקמו מנגד עיניך להסירם מכנגדך