קטע:רש"י על משלי ג יח

"למחזיקים בה" - לאוחזים בה כמו וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד)

"ותומכיה מאושר" - המתקרבים לה וכן כל לשון תמיכה שבספר זה שהוא אוחז בה