רש"י על משלי ג יד

"כי טוב סחרה מסחר כסף" - כל חלופין שאדם מחליף בסחורה זה נוטל זה וזה נוטל זה אבל האומר לחבירו שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד

"חרוץ" - מין זהב הוא