רש"י על משלי ג יג

"אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" - שלומד חכמה עד ששגורה היא להוציא מפיו