פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ג יא

"מוסר ה' בני אל תמאס" - אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך

"ולא תקוץ" - מלשון קצתי בחיי (בראשית כז)