קטע:רש"י על משלי ג ט

"מהונך" - מכל מה שחננך אפי' מקול ערב (אל תקרי מהונך אלא מגרונך)

"ומראשית" - אלו תרומות ומעשרות