קטע:רש"י על משלי ג ח

"רפאות תהי לשרך" - החכמה שרך כמו (שיר השירים ו) שררך וזהו טיבורך

"ושקוי לעצמותיך" - הוא המוח כענין שנאמר ומוח עצמותיו ישוקה (איוב כא)