קטע:רש"י על משלי ג ב

"אורך ימים וגו' ושלום יוסיפו לך" - תורתי ומצותי