קטע:רש"י על משלי ב יב

"מאיש מדבר תהפוכות" - הם המהפכין את הדבר