פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ב יא

"מזמה תשמור עליך" - התורה תשמור עליך