קטע:רש"י על משלי ב טו

"ונלוזים במעגלותם" - כל ל' נלוז ל' עקמימות הוא שבכ"מ הוא סמוך לעקש ועקש הוא ל' עקום כמו שנאמר ומעקשים למישור (ישעיהו מב)

"ונלוזים במעגלותם" - הם עקומים בדרכיהם המקולקלים