קטע:רש"י על משלי ב א

"בני אם תקח אמרי" - בני תהיה אם תקח אמרי