קטע:רש"י על משלי א לא

"מפרי דרכם" - הפירות שאוכלים בחייהם בצרות המוצאות אותם, והקרן שמורה להם בגיהנם.