קטע:רש"י על משלי א יב

"נבלעם" - לנקיים כשהם חיים

"כשאול" - הבולע כל גוף שלם

"ותמימים" - אינו לשון צדיקים אלא מלשון שלמים נבלעם כשהם שלמים כאדם היורד בתוך הבור כשהוא שלם כלומר בעודם בעשרם נהרגם ונירש נכסיהם