קטע:רש"י על משלי א ה

"ישמע חכם" - המשלים הללו.

"ויוסף" - על חכמתו.

"לקח" - למוד.

"חכם" - זה בעל השמועה.

"ונבון" - מוסיף על ידיעת חכם, שיודע להבין דבר מתוך דבר ומוסיף על שמועתו.