פתיחת התפריט הראשי

"לתת לפתאים ערמה" - משלים אלו אמר קוהלת לקנות בהם הפתאים ערמה.

"לנער דעת" - וגם לנער המנוער מכל למוד, שלא למד עדיין כלום.

"מזימה" - מחשבת עצה.