קטע:רש"י על משלי א ג

"צדק ומשפט ומשרים" - צדק - צדקה מממונו, ומשפט - לשפוט אמת. ומשרים - היא הפשרה, דרך חלק ומישור, שוה לזה ולזה.