קטע:רש"י על משלי א א

"משלי" - כל דבריו דוגמות ומשלים: משל התורה באשה טובה, ומשל העובדי גלולים באשה זונה.