פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב כ יז

"לא יותר דבר" - מדה כנגד מדה לא היה דבר

"ומבניך" - חנניה מישאל ועזריה