קטע:רש"י על מלכים ב כ יא

"אשר ירדה במעלות אחז" - יום שמת אחז נתקצר היום ומיהר הצל לירד עשר מעלות כדי שלא יהא נספד ואותן עשר שעות חזרו עכשיו לחזקיהו (סנהדרין צו א)