קטע:רש"י על מלכים ב כ י

"ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות" - דבר קל הוא לנטות במקומו ונוטה ועומד עשר מעלות אינו דבר הניכר כל כך לא כן אלא ישוב הצל ויהיה הדבר תימה שראו שפנה היום לערוב וחוזר להיות בוקר