קטע:רש"י על מלכים ב כ ז

"דבלת תאנים" - כשהם לחין קרויין תאנים וכשנדרסים בעיגול קרויין דבלה

"וישימו על השחין ויחי" - ונס בתוך נס שהרי אף בשר חי כשאתה נותן עליו דבלה נסרח והקב"ה נותן דבר המחבל לתוך דבר שנתחבל ומתרפא (מכילתא שמות טו)