קטע:רש"י על מלכים ב כ ו

"ומכף מלך אשור אצילך" - למדנו שלפני מפלתו של סנחריב חלה