רש"י על מלכים ב כה יז

"וקומת הכותרת שלש אמות" - ובתחלת הספר (מלכים א ז טז) הוא אומר חמש אמות ושם ישבתי את המקראות

"ושבכה" - (כופיי"א בלע"ז) כמין כובע

"וכאלה" - רמונים