קטע:רש"י על מלכים ב כד ג

"אך על פי ה' היתה" - כל הרעה הבאה ביהודה על ידי הגדודים האלה