קטע:רש"י על מלכים ב כג כד

"התרפים" - צורות שמדברים על ידי כשפים והעושה אותן צריך לכוון שעה אחת בשנה ושנה אחת ראויה לכך