פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב כג ט

"לא יעלו" - הכהנים שקטרו בבמות לעבודה זרה לא יעלו עוד לשרת על מזבח ה'

"כי אם אכלו מצות" - כלומר כי אם בדבר זה לא יצאו מכהונתם שמותרין לאכול בקדשים הרי הם כבעלי מומין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין

"אכלו מצות" - מנחות והוא הדין לכל הקדשים