קטע:רש"י על מלכים ב כא י

"ביד עבדיו הנביאים" - נחום וחבקוק ולפי שהיה מנשה רשע לא נקראו על שמו לפרש שבימיו היו