פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב י כז

"למחראות" - לשון בית הכסא וכן (ישעיהו לו יב) לאכול את חוריהם